Forskrift om brannforebygging, 2. utgave

Forskrift om brannforebygging, 2. utgave
98,00NOK u/mva

Antall


Produktnr. 101060


Forskriften regulerer alminnelige plikter til å forebygge brann og eksplosjon, og stiller brannforebyggende minstekrav til enhver eier og bruker samt spesielle krav til både tekniske og organisatoriske tiltak. Forskriften er ajourført med endringer ved forskrift 6 des 2019 nr. 1658 (i kraft 1 jan 2020).