Sammenlign produkter

101057
Produktnr.
101057
Pris m/mva
262,50
Pris u/mva
210,00
Beskrivelse
Plan- og bygningsloven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. Loven er ajourført med endringer, senest ved lover 21 juni 2019 nr. 52 (i kraft 1 jan 2020), 21 juni 2019 nr. 68 (i kraft 1 jan 2020). Antall sider: 94